Terénne úpravy

Špecializujeme sa na terénne úpravy každého druhu za veľmi výhodných podmienok

ECOLEX: O nás

Spoločnosť ECOLEX vznikla v roku 2019.

V rámci požiadaviek zákazníka vieme zabezpečiť prepravu
materiálu, uloženie materiálu a jeho nasledovné použitie
ekologickým spôsobom. Naša spoločnosť naloží s každým
vašim odpadom okrem nebezpečného.

Špecializujeme sa na terénne úpravy každého
druhu za veľmi výhodných podmienok. Sme schopní zabezpečiť sadové
úpravy, výsadbu zelene a všetky
činnosti s tým súvisiace.

Naše činnosti

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Prípavné práce k realizácií stavby a uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Prípavné práce k realizácií stavby a uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Realizácia ekologických stavieb

Realizácia ekologických stavieb

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Spotredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

Spotredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

Ceny služieb sú závislé od mnohých premenných, hlavnými sú napríklad množstvo materiálu alebo odpadu, vzdialenosť prepravy a podobne.

Z toho dôvodu pre vypracovanie cenovej ponuky šitej presne na mieru, kontaktuje pracovníkov spoločnosti mailom na: konatel@ecolex.skalebo telefonicky:+421 915 340 600

Kontakty

Sídlo spoločnosti:
ECOLEX s.r.o.
Bolešov 189
018 53 Bolešov

Telefón a E-mail:
+421 915 340 600
konatel@ecolex.sk

IČO: 52 778 177
IČ DPH: SK 2121141759
IBAN: SK38 0900 000 0051 6598 8750

Napíšte nám